Dienst: E-mailprovider Runbox

Dienst: E-mailprovider Runbox

Runbox is een duurzame e-mailprovider op het gebied van privacy en milieu. Ze zijn gevestigd in Noorwegen. Ik maak al jaren gebruik van hun e-mailservice.

Zie de website van Runbox.