Idee: Bijeenkomst “Duurzaam Doen en Delen” (concept)

Idee in uitwerking

Ik zie een maandelijkse bijeenkomst voor me. In de bibliotheek of buurthuis. Waarbij geïnteresseerde bewoners inzichten, ervaringen en ideeën uitwisselen over hoe je duurzaam kunt zijn in je dagelijkse leven. Bijvoorbeeld over planten in de tuin die goed zijn voor insecten of vogels, over dagelijkse keuzes waarbij je minder plastic gebruikt, over gezonde eetgewoontes, autogebruik etcetera.

bijeenkomst-in-de-bibliotheek-2

De bijeenkomst biedt elke maand een podium om goede tips te delen aan mede-deelnemers. Dit kan een kleine tip zijn die je in een paar minuten deelt of een groter idee onderbouwt met een slideshowpresentatie. Na een uur van presentaties is er tijd om gezellig na te praten en gedachten uit te wisselen.

Elke gepresenteerde tip wordt op een website gedeeld. Zo kunnen de tips teruggelezen worden. Ook een nieuwsbrief voor mensen die niet naar de bijeenkomst kunnen komen, maar zich wel betrokken voelen. Misschien zelfs een forum.

De beleving is vriendelijk en open. Het gaat om ontmoeting, kennis delen en inspireren. Niet om gelijk te krijgen of om elkaar te wijzen op gebreken, maar elkaar positieve energie geven en stimuleren om stap voor stap duurzamer te leven.

Tags