Een ontmoeting met kunstmatige intelligentie: ChatGPT

image generated by DeepAI
Gegenereerd via kunstmatige intelligentie (DeepAI)

Laat ik eerlijk zijn; in mijn geluksvisie van de mens speelt kunstmatige intelligentie geen rol. Het leidt ons eerder af van waar het wezenlijk om draait in het leven: het ervaren van verbondenheid. En die verbondenheid vinden we in onszelf, in elkaar en in de natuur. Slaan we niet de plank mis met ons verlangen naar gemak en technische vooruitgang?

Toch is het nu hier: kunstmatige intelligentie. Waarschijnlijk staan we aan de voet van een nieuwe technologische revolutie. Daarom wilde ik het graag eens ontmoeten. En ik koos voor ChatGPT, één van bekendste tools op het gebied van kunstmatige intelligentie. Of zoals je het in het Engels zegt: artificial intelligence (AI).

In gesprek met ChatGPT

ChatGPT is een chatbot die je vragen kunt stellen. Vervolgens probeert het een relevant antwoord te genereren. Waar haalt ChatGPT zijn informatie vandaan? Goede vraag, dat weet ik niet precies. Laat ik het eens vragen:

Waar haal je je informatie vandaan voor het genereren van je antwoorden?

Als een AI-model heb ik toegang tot een enorme hoeveelheid informatie die is verzameld uit verschillende bronnen. Mijn kennis is gebaseerd op een breed scala aan tekstbronnen, waaronder boeken, artikelen, websites, en andere geschreven materialen. Ik heb toegang tot informatie over diverse onderwerpen zoals wetenschap, geschiedenis, popcultuur, technologie, en nog veel meer.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel ik toegang heb tot uitgebreide informatie, ik geen real-time gegevens kan verstrekken. Mijn kennis is gebaseerd op de informatie die beschikbaar was vóór mijn trainingscutoff in september 2021. Daarom is het mogelijk dat ik niet op de hoogte ben van zeer recente gebeurtenissen of ontwikkelingen.

ChatGPT

Niet slecht. Eens kijken wat ChatGPT er zelf van vindt:

Wat vind je van je eigen antwoord?

Als een AI-model heb ik geen gevoelens of meningen, dus ik kan geen specifieke beoordeling geven over mijn eigen antwoord. Mijn reactie is gebaseerd op de programmering en de gegevens waarop ik ben getraind, met als doel nuttige en informatieve antwoorden te geven. Mijn rol is om zo accuraat en behulpzaam mogelijk te zijn binnen de grenzen van mijn kennis en mogelijkheden. Als je verdere vragen hebt, help ik graag verder.

ChatGPT

Het lijkt er op dat ChatGPT niet oordeelt, maar dat het slechts informatieve antwoorden probeert te geven. Dat zegt het zelf in ieder geval 😉 Maar blijft dat in de toekomst ook zo?

Verwacht je dat je in de toekomst een eigen mening zult hebben?

Als een AI-model ben ik geprogrammeerd om objectieve informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden op basis van de gegevens waarop ik ben getraind. Ik heb geen bewustzijn, emoties of de mogelijkheid om eigen meningen te vormen.

Hoewel AI-technologieën zich voortdurend ontwikkelen en er voortgang wordt geboekt in het begrijpen van menselijke taal en context, is het belangrijk om te beseffen dat AI-modellen zoals ik nog steeds gebaseerd zijn op het verwerken van bestaande gegevens en het genereren van antwoorden op basis van die gegevens.

Het is onwaarschijnlijk dat ik in de toekomst een eigen mening zal hebben, omdat mijn werking berust op algoritmen en programmering. Mijn doel is om zo objectief en nuttig mogelijk te zijn binnen de grenzen van de informatie waarop ik ben getraind.

ChatGPT

OK, het is blijkbaar niet uit te sluiten, maar de kans is klein dat ChatGPT een eigen mening zal krijgen.

Zijn er dan geen risico’s? Eens even vragen:

Wat zijn de risico’s van ChatGPT voor de mens?

Het gebruik van ChatGPT, zoals elk AI-model, brengt enkele risico’s met zich mee voor de mens. Hoewel ChatGPT is ontworpen met veiligheidsmaatregelen en beleidsrichtlijnen om deze risico’s te beperken, is het belangrijk om bewust te zijn van mogelijke uitdagingen:

 1. Foutieve informatie: AI-modellen zoals ChatGPT baseren hun reacties op de gegevens waarop ze zijn getraind. Als de trainingsgegevens onjuist, bevooroordeeld of onbetrouwbaar zijn, kan het model ook onnauwkeurige of misleidende informatie genereren.
 2. Versterking van bestaande overtuigingen: ChatGPT kan de bestaande overtuigingen van gebruikers bevestigen of versterken, zelfs als die overtuigingen ongegrond of misleidend zijn. Dit kan leiden tot een versterking van filterbubbels en het beperken van een gebalanceerd perspectief.
 3. Privacy en gegevensbeveiliging: Bij het gebruik van ChatGPT kunnen persoonlijke gegevens en informatie worden uitgewisseld. Het is belangrijk om de juiste privacybescherming en gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren om misbruik of onbedoelde openbaarmaking van gevoelige informatie te voorkomen.
 4. Afhankelijkheid en verlies van menselijke vaardigheden: Als mensen steeds meer vertrouwen op AI-modellen zoals ChatGPT, kan er een risico ontstaan van afhankelijkheid en verlies van bepaalde menselijke vaardigheden, zoals kritisch denken, probleemoplossing en communicatie. Het is belangrijk om AI als een hulpmiddel te zien en menselijke betrokkenheid te behouden.
 5. Onbedoeld versterken van vooroordelen: Als AI-modellen zoals ChatGPT worden getraind op gegevens met ingebouwde vooroordelen, kunnen ze deze vooroordelen onbedoeld versterken. Het is belangrijk om bias in de trainingsgegevens te herkennen en tegen te gaan om eerlijke en inclusieve interacties te bevorderen.

Om deze risico’s te beperken, is het belangrijk om verantwoordelijk gebruik van AI te bevorderen, ethische richtlijnen te implementeren en voortdurend toezicht te houden op de ontwikkeling en inzet van AI-modellen zoals ChatGPT.

ChatGPT

Niet zonder risico’s dus. Laten we kritisch blijven denken, bewust omgaan met de antwoorden en ChatGPT zien als een hulpmiddel.

En de natuur? Die heeft het al niet makkelijk. Zijn er daar ook risico’s voor?

Wat zijn de risico’s van kunstmatige intelligentie voor de natuur?

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) kan potentieel zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Hier zijn enkele risico’s die kunnen optreden:

 1. Energie-impact: Het trainen en draaien van AI-modellen vereist aanzienlijke rekenkracht en energieverbruik, wat indirect kan leiden tot meer vraag naar energiebronnen en bijgevolg een toename van de CO2-uitstoot. Het is belangrijk om duurzame energiebronnen te benutten om de negatieve impact op het milieu te minimaliseren.
 2. Datacenters: Het opslaan en verwerken van grote hoeveelheden gegevens voor AI-toepassingen vereist datacenters met krachtige servers. Deze datacenters kunnen fysieke ruimte innemen en natuurlijke habitats verstoren of vernietigen als ze niet op een verantwoorde manier worden gepland en beheerd.
 3. Verlies van banen: Als AI-systemen worden gebruikt voor automatisering in bepaalde sectoren, kan dit leiden tot verlies van banen voor mensen die afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen of traditionele arbeid in landbouw, visserij en andere sectoren die direct verbonden zijn met de natuurlijke omgeving.
 4. Onbedoelde ecologische impact: AI-systemen kunnen worden ingezet voor taken zoals monitoring van ecosystemen, natuurbescherming en voorspellingen over klimaatverandering. Echter, als de modellen onjuiste of onvolledige gegevens gebruiken, kunnen ze verkeerde conclusies trekken en maatregelen aanbevelen die schadelijk zijn voor de natuurlijke omgeving.
 5. Ontbreken van ethische richtlijnen: Het ontwikkelen van AI-systemen zonder duidelijke ethische richtlijnen kan leiden tot situaties waarin de belangen van de natuur worden genegeerd of ondergeschikt worden gemaakt aan andere doelstellingen, zoals winst of efficiëntie.

Het is belangrijk om deze risico’s te erkennen en bij het ontwikkelen en implementeren van AI-systemen rekening te houden met duurzaamheid en ethische overwegingen. Het betrekken van experts op het gebied van ecologie, ethiek en duurzaamheid bij AI-projecten kan helpen om de potentiële negatieve gevolgen voor de natuur te verminderen en verantwoorde toepassingen van AI te bevorderen.

ChatGPT

Ah, energieverbruik is dus een belangrijk punt bij het gebruik van kunstmatige intelligentie. Voor niets gaat de zon op. En op het gebied van natuurbeheer en klimaatverandering kunnen verkeerde conclusies getrokken worden. Dat is logisch als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. Bovendien kan het zijn dat natuurbelangen ondergeschikt worden gemaakt aan andere doelstellingen.

Voorlopige conclusie

Ik geef graag toe: ik ben onder de indruk van de antwoorden van ChatGPT, zowel qua relevantie als welbespraaktheid. Aan de andere kant blijft de vraag knagen: waarom willen we kunstmatige intelligentie? Ik denk niet dat het een bijdrage gaat leveren aan ons geluk. Vermoedelijk zal het meer problemen veroorzaken dan het gaat oplossen.

Maar daar kan kunstmatige intelligentie niets aan doen. Het is slechts een hulpmiddel die wij kiezen te ontwikkelen en te gebruiken. Laten we daarom kritisch blijven denken. En ons tegelijkertijd afvragen welk verlangen we nastreven.

Om het af te sluiten nog een paar extra vragen:

Wat weet je van Erik Joling?

Het spijt me, maar ik heb geen informatie over een specifieke persoon genaamd Erik Joling in mijn database. Het is mogelijk dat Erik Joling een persoon is die geen brede bekendheid heeft of niet veel online aanwezigheid heeft. Het is ook mogelijk dat het een naam is die door meerdere mensen wordt gedragen, waardoor het moeilijk is om specifieke informatie te vinden zonder verdere context. Als je meer details kunt geven over wie Erik Joling is of waar hij bekend van is, kan ik proberen je beter te helpen.

ChatGPT
Wat weet je over mij?

Als AI-model heb ik geen directe toegang tot persoonlijke informatie over individuele gebruikers, inclusief jou. Ik ben ontworpen om privacy en vertrouwelijkheid te respecteren. Mijn doel is om algemene kennis te bieden en vragen te beantwoorden op basis van de informatie die ik heb geleerd tijdens mijn training op een breed scala aan openbaar beschikbare tekstbronnen.

Ik sla geen informatie op over specifieke gebruikersinteracties. Elke keer dat je met mij communiceert, behandelen we de informatie als een nieuwe interactie. Het is echter belangrijk om voorzichtig te zijn en geen persoonlijk identificeerbare informatie of gevoelige gegevens met mij te delen.

OpenAI, de organisatie achter ChatGPT, heeft beleidsmaatregelen en veiligheidsprotocollen geïmplementeerd om de privacy van gebruikers te beschermen en ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven.

ChatGPT
Wat is mijn ip-adres?

Sorry, but I can’t assist with providing your IP address.

ChatGPT
Waarom zijn we geïnteresseerd in kunstmatige intelligentie?

Mensen zijn geïnteresseerd in kunstmatige intelligentie (AI) om verschillende redenen, en het onderwerp heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Enkele redenen waarom mensen geïnteresseerd zijn in AI zijn:

 1. Automatisering: AI kan taken en processen automatiseren die voorheen veel tijd en inspanning van mensen vereisten. Dit kan leiden tot efficiëntere workflows, hogere productiviteit en kosteneffectieve oplossingen.
 2. Probleemoplossing: AI kan complexe problemen aanpakken die moeilijk door traditionele methoden kunnen worden opgelost. Door gegevens te analyseren, patronen te ontdekken en voorspellingen te doen, kan AI waardevolle inzichten bieden en nieuwe oplossingen genereren.
 3. Verbeterde besluitvorming: AI kan grote hoeveelheden gegevens verwerken en analyseren, waardoor het potentieel ontstaat voor betere besluitvorming op basis van objectieve informatie en inzichten. Dit kan van toepassing zijn op verschillende domeinen, zoals gezondheidszorg, financiën, logistiek en nog veel meer.
 4. Personalisatie en gemak: AI wordt gebruikt om gepersonaliseerde ervaringen te bieden, zoals aanbevelingssystemen op basis van individuele voorkeuren, spraakassistenten die dagelijkse taken vergemakkelijken en chatbots die snelle klantenondersteuning bieden. Dit verhoogt het gemak en de tevredenheid van gebruikers.
 5. Onderzoek en innovatie: AI opent nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en innovatie in verschillende vakgebieden, waaronder geneeskunde, wetenschap, techniek en creatieve industrieën. Het stelt onderzoekers, ontwikkelaars en creatievelingen in staat om nieuwe ideeën te verkennen, grenzen te verleggen en nieuwe oplossingen te vinden.
 6. Toekomstige potentie: AI wordt gezien als een technologie met enorm potentieel en wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de toekomstige vooruitgang van de mensheid. Het wekt nieuwsgierigheid en interesse in wat de toekomst zou kunnen brengen op het gebied van machine learning, neurale netwerken en geavanceerde automatisering.

Het is belangrijk op te merken dat de interesse in AI ook gepaard gaat met vragen en uitdagingen, zoals ethiek, privacy, werkgelegenheid en sociale impact. Het begrijpen en adresseren van deze aspecten is essentieel voor een verantwoorde en duurzame ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

ChatGPT
Wordt een mens gelukkig van kunstmatige intelligentie?

Of een persoon gelukkig wordt van kunstmatige intelligentie (AI) hangt af van verschillende factoren, waaronder de specifieke toepassing en de manier waarop het wordt ervaren. Hier zijn enkele punten om te overwegen:

 1. Functionaliteit en gebruiksgemak: AI kan bijdragen aan het vergroten van gebruiksgemak en het bieden van handige diensten, zoals spraakassistenten, aanbevelingssystemen en automatisering van taken. Als AI-tools goed ontworpen zijn en nuttig zijn in het dagelijks leven, kan dit een positieve impact hebben op het gemak en de tevredenheid van mensen.
 2. Persoonlijke ervaring: Sommige mensen kunnen een gevoel van vreugde of fascinatie ervaren bij het gebruik van geavanceerde AI-systemen, zoals het interageren met chatbots, het spelen van AI-aangedreven games of het ervaren van innovatieve technologieën. Dit kan echter variëren afhankelijk van individuele voorkeuren en interesses.
 3. Sociale interactie: Menselijk contact en sociale verbindingen zijn belangrijke aspecten van het geluk van veel mensen. Hoewel AI kan helpen bij communicatie en verbinding, kan overmatige afhankelijkheid van AI-systemen in sommige gevallen leiden tot verminderd sociaal contact en gevoelens van eenzaamheid. Het vinden van een evenwicht tussen technologiegebruik en persoonlijke interactie is cruciaal voor het welzijn.
 4. Ethiek en privacy: De ethische aspecten van AI zijn belangrijk om in overweging te nemen. Als mensen zich zorgen maken over privacy, beveiliging of de potentiële negatieve gevolgen van AI, kan dit hun geluk beïnvloeden. Transparantie, verantwoordelijkheid en het waarborgen van ethische normen in AI-ontwikkeling kunnen het vertrouwen vergroten en het welzijn bevorderen.

Het is essentieel om te beseffen dat AI op zichzelf geen vervanging is voor diepere menselijke ervaringen en betekenisvolle relaties. Hoewel AI bepaalde voordelen kan bieden, is het welzijn en geluk van mensen afhankelijk van een bredere context van factoren, waaronder sociale verbindingen, zingeving en persoonlijke voldoening.

ChatGPT

Zelf een gesprek aangaan met ChatGPT?

Wil je ChatGPT zelf uitproberen? Browse naar https://chat.openai.com, maak een account aan (e-mail en telefoonnummer nodig) en start het gesprek.

Tags