Over het geluk – Epicurus

Ontdekt in de weelderige boekenverzameling van Nelleke: de brief over geluk van Epicurus aan Menoeceus. Met interessante inzichten over de dood, verlangens en geluk.

Voorkant Epicurus Brief Over Geluk

Epicurus gelooft niet in het hiernamaals en heeft een nuchtere kijk op de dood:

“Als de dood er is, dan ben ik er niet. Als ik er ben, dan is de dood er niet.”

Zorgen maken over de dood is dus onnodig. Bovendien staan die zorgen geluk in de weg. Geluk, is volgens Epicurus, genot nastreven en pijn vermijden. Dat dit niet domweg al je verlangens volgen is bewijst deze citaat:

“(Het betekent) echter nog niet dat wij iedere lust verkiezen. Integendeel, we laten er soms vele aan ons voorbijgaan wanneer deze een groter ongemak voor ons tot gevolg hebben. En in vele gevallen beschouwen wij pijn als verkieslijk boven lustgevoelens, en wel als we een grotere lust krijgen door geruime tijd gevoelens van pijn te verdragen. Iedere lust, kortom, is doordat deze van nature bij ons past, goed, maar niet iedere lust is verkieslijk, zoals van nature ook iedere pijn een kwaad is, terwijl toch niet iedere pijn altijd vermeden dient te worden.”

Het is dus een afweging. En om die afweging goed te kunnen maken is wijsheid en innerlijke rust nodig. Enkele van deze wijsheden:

“Wanneer genoeg te weinig is, is niets genoeg.”

“Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen, maar in het hebben van weinig behoeften.”

Zoals op te maken uit bovenstaande quotes doelt Epicurus dus niet op het eindeloos streven naar meer. Dat vervult immers niet en maakt dus niet gelukkig. Het is verstandiger om te werken aan het temperen van je behoeftes.

Laten we eten als voorbeeld nemen. Je hebt eten nodig om je maag te vullen. Dat is een “aan/uit” behoefte. Eten stilt de honger. Maar op het moment dat je verlangt naar luxueus eten dan verschuift je behoefte naar “meer/beter”. En dan wordt je behoefte moeilijker te verzadigen. Wat heb je echt nodig?

Het doet me ook denken aan een quote van Bob Marley die ik tegenkwam:

“Money is numbers and numbers never end. If it takes money to be happy, your search for happiness will never end.”

Bob Marley

Meer lezen

Tags