Thuis op Keiland

Onlangs beleefde ik mijn eerste Keiland ervaring. Een korte impressie.

Keiland

Keiland, een festivalweek van drie K’s: kunst, kerk en kamperen. Tegen het decor van het prachtige Terschelling. Het thema van dit jaar was eb & overvloed.

Vieringen en bezinning

Elke dag was er een gezamenlijke ochtendviering en avondviering in de kerktent. Prachtige liederen en een bezinnend verhaal, soms creatief ondersteund met ingetogen theater.

De energie van de vieringen was krachtig, bezinnend en liefdevol. De muzikale ondersteuning, met keyboard, fluit, gitaar, blaas- en slagwerk, zette de sfeer; de mooie samenzang maakte het af. Net als enkele jaren geleden in Taizé merkte ik de kracht van samen zingen. De expressie van je eigen stem, de verbinding met de anderen… het heeft iets magisch.

De liederen en de “preken” (bij gebrek aan een beter woord) verdiepten het thema van eb & overvloed. Leegte en volheid, schaarste en genoeg, eenzaam en samen. Zie ook de tekst onderaan dit bericht.

Workshops

Naast de vieringen werden er elke dag ook workshops georganiseerd. Keuzes genoeg: survivalen, een kunstzinnige afvalgod maken, spoken word, clownen, zingen, klimaatactivisme, een musical maken en meer.

Ik heb de clownworkshop van Joyce gevolgd. De clown, ruimte geven aan je pure gevoelens, zonder oordeel. Ben je boos? Dan uit je boosheid. Verdrietig, blij, verrast? Evenzo. In groepjes werden we uitgedaagd om het kind in ons naar de oppervlakte te brengen. Ik vond het een bevrijdende ervaring.

signal-2022-08-10-211839_001

Via Willem, die deelnam aan survivalen, hoorde ik van de regel van drie. Je kunt drie …

  • drie minuten zonder adem
  • drie uur zonder warmte of verkoeling,
  • drie dagen zonder water,
  • drie weken zonder eten
  • drie maanden zonder sociaal contact.

Het verschilt voor ieder persoon, maar het geeft de prioriteiten aan. Eerst adem, dan beschutting, dan water en dan pas voeding. Social media is tot slot je allerlaatste zorg 😉

Bij de workshop over klimaatactivisme werden we in contact gebracht met onze gevoelens. Woede, verdriet, angst, verontwaardiging. Hoe zet je jezelf en de wereld vanuit deze gevoelens in beweging?

Verder organiseerde ik samen met Willem een Kubb-toernooi voor jong en oud. Twee veldjes, een toernooischema, onderlinge rivaliteit (vooral de muzikanten bleken prestatiegericht), maar vooral veel plezier.

God

Het samenzijn, de ontmoetingen, het spelen en het bezinnen staan centraal op Keiland. Dat voel je, dat wordt gedeeld. Iedereen mag zichzelf zijn en zijn/haar eigen kijk op het leven en God hebben. Ongedwongen en zonder oordeel.

De vriendelijke gesprekken, het respect voor elkaars eigenheid en tegelijkertijd de gezamenlijke beleving; ik voelde me thuis op Keiland.

Tot slot

Ik heb de laatste Keilanddag helaas niet meegemaakt, want ik werd vrijdag overvallen door corona. Toch heb ik via een berichtje de inspirerende tekst van de laatste dag nog kunnen meepakken. Graag deel ik deze:

Eb en vloed en eb en vloed en ….
altijd stroomt het door
leegte en overvloed
tekort en teveel
alleen en samen
geluk en verdriet
soms in balans
en dan stroomt het weer verder
Verandering hoort bij het leven
Verandering geeft leven
Leven is verandering
Leven is beweging
Wat goed is willen we vasthouden
Wat we bezitten kan ons gevangen houden
Omdat we bang zijn om het kwijt te raken
Het leven met God gaat over bevrijding
Over toevertrouwen aan de stroom van het leven
Wat is jouw verlangen en wat belemmert je?
Wat houdt jou tegen om Egypte te verlaten?
Schrijf op wat je tegenhoudt om te veranderen
Wat je tegenhoudt om je over te geven aan de beweging van het leven
Straks zullen we met elkaar de rode zee doortrekken
Weg van alles wat je vast zet, waar je slaaf van was
Naar bevrijding, op weg naar het beloofde land.
Laat dan achter in de zee wat niet mee hoeft.
En volg het licht van God.