Afscheid van Rabobank

Vanaf mijn jonge jaren heb ik al een bankrekening bij Rabobank. Het begon met een jeugdrekening. Geen internetbankieren, maar met zo’n flappertje van afschriften. De afgelopen jaren merkte ik echter steeds meer dat Rabobank en ik niet meer bij elkaar passen. Daarom heb ik de eerste stappen gezet om afscheid te nemen van Rabobank.

Welke kant rolt je geld op?

Geld bepaalt veel in onze samenleving. En banken zijn de spinnen in dit web. Met een daadkracht van miljarden aan leningen en investeringen hebben zij veel invloed op de koers die we varen.

Willen we afstand doen van vervuiling zoals fossiele brandstoffen en pesticiden? Dan moet enerzijds de betreffende geldkraan dichtgedraaid worden. Anderzijds moet er meer worden geïnvesteerd in duurzame projecten zodat die meer kans krijgen zich te ontplooien.

De Rabobank blijkt één van de banken die ondanks de huidige kennis onevenredig blijft investeren in vervuiling. Onderstaand een voorbeeld van de rol van Rabobank bij het faciliteren van pesticiden en kunstmest:

Kunstmest is als cocaïne voor de bodem; het geeft een korte boost, maar de bodem raakt verslaafd. Kunstmest speelt een grote rol in de stikstofcrisis. Bovendien zorgt de productie ervan wereldwijd zelfs voor meer CO2 dan de luchtvaart! Intussen vernietigen pesticiden het bodemleven en alle insecten, terwijl juist deze insecten noodzakelijk zijn voor bestuiving en wormen essentieel zijn voor vruchtbare grond.

Overal laten vele boeren al zien dat we de wereld kunnen voeden zonder kunstmest en gif. Rabobank zegt zelf de landbouw te willen verduurzamen, maar verhoogde haar investering in kunstmest en pesticiden dit jaar nog met een half miljard.

Bronnen (plus meer informatie): zie https://extinctionrebellion.nl/rabobank/.

Op korte termijn levert het beleid van Rabobank misschien financieel rendament op, maar we krijgen de rekening hoe dan ook gepresenteerd. En ik wil niet dat mijn geld de brandstof is van zulk kortzichtig en schadelijk beleid.

Ik heb het een lange tijd (gemakzuchtig) aangekeken. Maar een oproep van Extinction Rebellion was voor mij de aanleiding nu daadwerkelijk over te stappen naar een duurzame bank.

Duurzame banken?

Op de website van Eerlijke Geldwijzer kun je zien welke banken relatief het duurzaamst zijn. Volksbank (ASN Bank, SNS en Regiobank) en Triodos komen het beste naar voren uit de onderzoeken. Ik heb de keuze gemaakt voor ASN Bank.

Gelukkig blijkt overstappen niet veel werk. Je opent eerst een nieuwe rekening en wacht tot je de betaalpas hebt ontvangen. Vervolgens maak je gebruik van de overstapservice. Hierbij worden alle bij- en afschrijvingen die gericht zijn aan je oude rekening ruim een jaar lang doorgezet naar je nieuwe rekening.

Een oude rekeningafschrift van de Rabobank

Het voelt goed om nu eindelijk deze stap te zetten. Ik laat de nostalgie achter me en kies voor een duurzame toekomst.