Beetje pech bij gemeente- en waterschapsbelasting

Als huishouden betaal je elk jaar een belasting voor de afvalstoffen en voor de waterzuivering. In Zwolle wordt dat via GBLT geregeld. Wat betekent dat voor mij, aangezien ik per 1 februari 2022 geen woonadres meer heb?

Ik ontving een brief voor de belastingen van mijn oude adres: de kosten voor heel 2022 zouden op 406 euro uitkomen. Maar ik woonde er alleen in januari. Je zou zeggen: €406 delen door 12 (maanden) en dan betaal ik alleen de eerste maand. De nieuwe bewoonster betaalt dan de overige 11 maanden.

Toch moet ik €134,67 betalen voor deze ene maand. En dat zit hem in de manier waarop watersysteemheffing wordt geïnd.

Wat blijkt? Het meetmoment voor de watersysteemheffing is gezet op 1 januari. En dat is €109. Het is niet zoals bij andere belastingen dat er wordt gekeken naar de periode waar je ergens woont. Het wordt daarom ook niet maandelijks of dagelijks verrekend.

Ik woonde op 1 januari aan de menistenstraat en dus betaal ik die €109 euro. Het is een kleine tegenvaller, maar tegelijkertijd vind ik ook dat dit ook onderdeel is van de gemeenschappelijkheid. We dragen samen de lasten van de waterschappen. En ik herinner me dat ik acht jaar geleden in februari in dit appartement ging wonen, dus toen had ik het geluk aan m’n zijde.

Voor de overige gemeente- en waterschapsbelastingen wordt gekeken naar de per periode van inwoning. Daar betaal ik alleen voor de dagen dat ik er woonde. Dat is in totaal €25, voor de volledigheid.

Briefadres

Aangezien een briefadres geen woonadres is heeft dat geen consequenties voor de gemeente- en waterschapsbelastingen. De hoofdbewoner, mijn broertje, hoeft geen extra belastingen te betalen omdat ik op zijn adres geregistreerd sta. Ik woon er immers niet, ik kom slechts soms op de thee. En haal dan mijn post op. 🙂