Woorden & waarden 2022: vertrouwen

Zo aan het begin van het jaar werp ik een blik naar binnen en leg ik mijn oor te luister. Om woorden te geven aan wat ik voel. Om de waarden te duiden waar ik voor leef. Om verankerd en geworteld het komende jaar in te gaan.

P1120837-2

Vertrouwen

Vertrouwen. Dat is de waarde die het sterkst bij me naar boven komt.

Vertrouwen vanuit liefde, op liefde, en in liefde.

Vertrouwen op genoeg.
Vertrouwen in overvloed.

Vertrouwen dat het goed is, dat we goed zijn.
Vertrouwen dat ik goed (genoeg) ben, zo ook ieder ander.

Vertrouwen dat het goed komt… als het soms niet goed voelt.

Vertrouwen is een zelfstandig naamwoord, maar misschien meer dan dat een werkwoord. Ik heb vertrouwen en ik vertrouw.

Andere sterke waarden

Dankbaarheid, vreugde, vrede, geduld, verbondenheid, nederigheid, verwondering, bezinning en rust.

Toevoeging op 12 januari: compassie