Wolkenstudies (cloud study) by Joseph August Knip

Tussen Zwolle en Wezep

Kiekjes gemaakt tijdens een fietstocht tussen Zwolle en Wezep en weer terug.