Waarom ik meedeed aan de klimaatstaking in Den Haag

Sinds een handjevol jaren ben ik me bewust van de klimaatopwarming en van het feit dat wij hier met zijn allen verantwoordelijk voor zijn. Wij, en dus ook ik. Om mijn voetafdruk te verkleinen doe ik sindsdien mijn best om stapje voor stapje mijn koop-, eet- en reisgedrag te veranderen. Dat is geen eenvoudige opgave, maar het is wel het juiste om te doen en dat geeft voldoening.

De afgelopen maanden ben ik me echter nog twee dingen gaan realiseren. Allereerst dat de gevolgen van de versnelde klimaatverandering naar alle waarschijnlijkheid groter zullen zijn dan ik tot nu toe dacht. En dat ze eerder zullen plaatsvinden. Talloze planten en dieren sterven uit omdat ze zich niet kunnen aanpassen aan nieuwe weersomstandigheden zoals lange droogtes, hevige stortbuien of zware stormen. En ook wij mensen komen hier niet onderuit, maar het zullen met name de mensen uit arme gebieden zijn die hier het meeste onder lijden, want zij ontberen geld en mogelijkheden om zich aan te passen. Het is aannemelijk dat dit vervolgens resulteert in grootschalige migratie en bijbehorende conflicten.

Hier tegenover staat het besef dat we samen de versnelde klimaatverandering tot een halt moeten brengen. Iedereen is onderdeel van het probleem, maar niemand kan het alleen oplossen. Een betere wereld begint bij jezelf, maar daar hoeft het niet te eindigen. Samen sta je sterker. Samen deel je de lasten, maar ook de vreugde. Daarom vind ik samenleving zo’n treffend woord.

Een betere wereld begint bij jezelf, maar daar hoeft het niet te eindigen. Samen sta je sterker. Samen deel je de lasten, maar ook de vreugde.

Dit alles bracht me ertoe om eergisteren (vrijdag 27 september) naar de klimaatstaking in Den Haag te gaan. Ik wilde de politiek laten zien dat we beter klimaatbeleid nodig hebben, ik wilde mijn mede-burgers laten zien dat we niet meer om dit onderwerp heen kunnen en ik wilde iedereen die zich zorgen maakt over het klimaat laten zien dat ze niet alleen staan. En we stonden niet alleen. In Den Haag demonstreerden we met 35 duizend mensen uit het hele land en uit alle leeftijdsgroepen voor een beter klimaatbeleid. En we stonden niet alleen. Meer dan 7 miljoen mensen over de hele wereld gingen de straat op.